Amanah Seorang Tokoh

Tokoh Ulama’ yang akan diceritakan pada kali ini ialah Imam al-Laits bin Sa’d al-Fahmi. Beliau sangat disegani di Mesir pada zamannya. Berkata al-Hafiz al-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, “Beliau pembesar kota …

Amanah Seorang Tokoh Read More »